Urząd Miasta informuje rodziców dzieci 7-letnich (urodzonych w 2012 roku), że w dniach 25 - 28 lutego odbędą się zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16 i Szkoły Podstawowej Integracyjnej. Do klas pierwszych "podstawówek" uczniowie przyjmowani są zgodnie z nowym obwodem szkolnym, uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego według kryteriów organu prowadzącego (szczegóły na stronach Urzędu Miasta).

Od 25 lutego do 15 marca trwać będą zapisy dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich do przedszkoli publicznych, a także sześciolatków do oddziałów zerowych w SP nr 1, 2, 4, 5, 8, 10 i SPI. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobierać w przedszkolu w godzinach od 8.00 do 15.30, a we wtorki od godziny 8.00 do 16.30.