Wykonawca będzie realizował roboty powiązane wykonywaniem nawierzchni tymczasowej - prawostronne poszerzenie jezdni drogi krajowej, stan pasa drogowego po tym etapie ma być zgodny ze stanem pierwotnym z wykonanym prawostronnym poszerzeniem jezdni.

- Podczas funkcjonowania zaprojektowanej tymczasowej organizacji ruchu, mogące występować zagrożenia to przede wszystkim wykonywane wykopy pod warstwy konstrukcyjne drogi (wykopy te nie będą przekraczać jednak głębokości 0,5 metra). Miejsca prowadzenia robót zostaną wydzielone za pomocą odpowiednich urządzeń bezpieczeństwa ruchu - informuje Paulina Jankowska z SAFEGE S.A.S.