- Pani Magdalena Łośko wykazała się wiedzą z zakresu promocji i kultury. Ma doświadczenie w wystąpieniach publicznych, zna doskonale rynek lokalnych i regionalnych mediów. Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i problematyki społęczno-politycznej regionu i powiatu. Wykazana wiedza, doświadczenie zawodowe oraz cechy osobowe predysponują kandydatkę do pracy na stanowisku, o które sie ubiega - czytamy w uzasadnieniu starosty Wiesławy Pawłowskiej.

Magdalena Łośko jest wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, od lat związana z Platformą Obywatelską, dotychczas była szefową biura poselskiego Krzysztofa Brejzy.