Miasto ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację projektu "Taksówka dla seniora". Dzięki temu osoby, które ukończyły 70. rok życia bezpłatnie pojadą na wizytę do specjalisty, załatwić sprawy urzędowe lub odwiedzić grób bliskich.

Senior będzie miał prawo do bezpłatnego przejazdu taksówką maksymalnie 4 razy w okresie trwania projektu. Przewóz będzie się odbywał pięć dni w tygodniu w godz. 7-19, a powroty z kursu będą mogły odbywać się maksymalnie do godz. 20.

Dzięki bezpłatnym kursom seniorzy będą mieli utałwiony kontakt z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, które mają siedzibę w Inowrocławiu, specjalistycznymi placówkami medycznymi (badania, wizyty specjalistyczne), a także dadzą one możliwość odwiedzin grobów bliskich na cmentarzach.

Projekt ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. W budżecie na ten cel przeznaczono 100 tys. złotych.