Przed 2006 rokiem mieściła się tam bursa szkolnictwa zawodowego, ale od 15 lat mieszczą się tam wydziały starostwa, Powiatowy Urząd Pracy i inne samorządowe jednostki. Od pół roku to także główna siedziba starostwa powiatowego.

Na brak odpowiednich rozwiązań dla osób niepełnosprawnych w 2017 roku zwrócił uwagę radny Jacek Olech. Niesprawny schodołaz i brak windy stanowiły poważną przeszkodę w dostępności do budynku. Ówczesne władze starostwa zapowiadały wówczas podjęcie kroków w celu budowy nowej windy, choć potrwało to o kilka lat dłużej niż planowano.

- Dobudowa szybu windowego była najbardziej racjonalnym rozwiązaniem i ułatwi osobom z niepełnosprawnościami dotarcie do poszczególnych kondygnacji budynku oraz umożliwi załatwienie podstawowych spraw niezbędnych do codziennego funkcjonowania, dostępnych na równi dla wszystkich obywateli - mówi starosta Wiesława Pawłowska.

Winda ma szereg nowoczesnych rozwiązań: system głośnomówiący wydający komunikaty głosowe z myślą o osobach niewidomych lub niedowidzących, system przeciwpożarowy - w przypadku wykrycia dymu winda samoistnie zjedzie na poziom 0 budynku i tym samym umożliwi ewakuację z budynku, winda wyposażona jest też w kartę SIM, która w przypadku awarii wykorzystywana jest do połączenia z centralą, dodatkowo przyciski do obsługi windy oznaczone są alfabetem Braille’a.

Inwestycja kosztowała blisko 402 tysiące złotych, z czego dofinansowanie pozyskane z PFRON stanowiło 124 tys. zł.