Konieczność poświęcenia czasu na rozmowy o mowie nienawiści oraz o tym, do czego może doprowadzić, pojawiła się po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Lekcje "Stop nienawiści", o czym już informowaliśmy, odbędą się w inowrocławskich szkołach podstawowych tuż po feriach na polecenie prezydenta Inowrocławia.

Jak się dowiadujemy bezpośrednio u naczelnik wydziału oświaty i sportu, Magdaleny Kaiser - część dyrektorów szkół została już powiadomiona o zajęciach. Jednak większość z nich z powodu ferii zimowych jest obecnie niedostępna. Bezwzględną potrzebę podjęcia tematu mowy nienawiści - z młodzieżą szkół im podległych, potwierdził nam również powiat.

- Szkoły powiatowe po feriach na pewno podejmą się tematu - usłyszeliśmy w starostwie. Prawdopodobnie, śladem szkół - między innymi takich miast jak Wrocław, Warszawa czy Bydgoszcz zajęcia takie, mają odbywać się w ramach obowiązkowych godzin wychowawczych.

Do rozmów o tolerancji i wzajemnym szacunku przygotowują się też młodzi rajcy. - Jesteśmy przedstawicielami młodzieży z Inowrocławia, reprezentujemy jej głos - i mówimy stanowcze nie dla mowy nienawiści, ponieważ nie ma czasu i miejsca na jej przejawy - mówi Marek Michalski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia.

- Niestety jest to wszechobecny problem. Aby go niwelować należy promować wzajemny szacunek i tolerancję. Musimy nauczyć się wyciągać dłoń na zgodę, wybaczać ale i też przepraszać. Radni MRMI mają zamiar dołożyć wszelkich starań, by mowa nienawiści, pogarda zostały zastąpione tolerancją właśnie. Planujemy poświęcić temu tematowi czas podczas wydarzeń, które będziemy organizowali w niedalekiej przyszłości. Z pewnością chcemy zaangażować się w inicjatywy podejmowane przez szkoły i inne jednostki organizacyjne miasta, jeśli będzie taka możliwość. W planie IV Sesji, która odbędzie się 04.02, planuję wyznaczyć czas na dyskusję o przeciwdziałaniu problemowi mowy nienawiści. Mam nadzieję, że po burzy mózgów znajdziemy pomysły na działanie wśród inowrocławskiej młodzieży - dodaje.

W kontekście dyskusji na temat walki z mową nienawiści Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar wydał 20 rekomendacji. Jak informuje, zostały one przygotowane w oparciu o: ustalenia Okrągłego Stołu RPO ds. Walki z Mową Nienawiści, który pracował w latach 2015-2017, rekomendacje organizacji międzynarodowych, a także własne przemyślenia związane z aktywnością krajowych organów władzy publicznej. - Liczę, że staną się one przedmiotem poważnej debaty publicznej - czytamy na oficjalnym profilu Adama Bodnara. Do tematu będziemy wracać.