Ulica zostanie przebudowana w pełnym zakresie na odcinku 409 m. Jezdnia będzie miała nową nawierzchnię bitumiczną, a kostka betonowa zostanie ułożona na wybudowanych po obu stronach chodnikach. Jak przy każdej przebudowie ulicy, tam gdzie to możliwe, powstaną miejsca postojowe – wzdłuż ulicy zaplanowano ich 46. Pojawi się także oświetlenie ledowe. Wśród 24 latarni, dziewięć doświetli przejścia dla pieszych. W ramach zadania, zostaną dokonane również nasadzenia krzewów i zagospodarowanie terenów zielonych.

- W najbliższych dniach, po uzyskaniu zgody stosownych organów, rozpoczną się przygotowania do realizacji tej inwestycji, związane m.in. z koniecznością usunięcia części drzew. W związku z tym, przepraszamy za utrudnienia w ruchu, jakie mogą pojawić się w trakcie prac. Apelujemy do kierowców o stosowanie się do zaleceń w tym zakresie - informuje Urząd Miasta.

Zobacz też: Aleja Różana. Zobacz nową inwestycję w mieście

Przypomnijmy, że ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka dopiero w 2018 roku została zakwalifikowana jako droga kategorii gminnej. W poprzednich latach była pod zarządem powiatu. Miasto zaskarżyło uchwałę dot. dekategoryzacji, m.in. tej drogi. Postępowanie jeszcze nie zostało zakończone, ale prezydent Inowrocławia uznał, że ze względu na stan tej ulicy, nie można dłużej czekać. Szczególnie, że na to zadanie miasto pozyskało dofinansowanie zewnętrzne z funduszu, którego celem jest poprawa stanu dróg samorządowych.