W ubiegłym roku taka forma wsparcia powędrowała do Michała Siewkowskiego na przygotowanie i wydanie jednodniówki poetycko-literackiej "Inowrocław wierszem pisany", Wiesława Falkowskiego na wydanie książki poetyckiej „Słowa o Inowrocławiu i wolności”, Marii Kępisty na organizację koncertu inowrocławskich perkusistek oraz Ariela Kuli na namalowanie muralu.

Od 2008 roku stypendia prezydenta Inowrocławia otrzymało 40 osób na kwotę prawie 160 tysięcy złotych.

Wnioski powinny zawierać:
- dane osobowe (imię lub imiona, nazwisko, adres) kandydata (kandydatów),
- informacje o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim, konserwatorskim wraz z dokumentacją,
- program stypendium obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin zakończenia,
- szacunkowy koszt przedsięwzięcia oraz wnioskowaną kwotę,
- w przypadku studentów - opinię opiekuna artystycznego,
- jeśli kandydat pobiera inne stypendium - informacje o tym stypendium, w szczególności celu, na który zostało przyznane i o okresie jego pobierania.

Wnioski można składać do 28 lutego osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta lub pocztą na adres Urząd Miasta Inowrocławia, Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław.