1 stycznia 2019 roku zmieniła się ustawa, dzięki której użytkowanie wieczyste zostało automatycznie przekształcone we własność. Przekształcenie musi być odpłatne, ale samorządy, w tym gminy, mają możliwość udzielenia bonifikat.

O ewentualne upusty dla mieszkańców Inowrocławia w interpelacji do prezydenta Ryszarda Brejzy pyta miejski radny Marcin Wroński.

- W Warszawie bonifikata wynosi 98%, w Gdańsku 95%, a we Wrocławiu 90%. W Inowrocławiu niestety do dziś o wprowadzeniu żadnej dodatkowej bonifikaty nic nie wiemy. Mieszkańcy Inowrocławia chcieliby wiedzieć, czy władze miasta przewidują wprowadzenie bonifikat i w jakiej wysokości? - pyta Marcin Wroński. I dodaje: - Średnie wynagrodzenie w Warszawie, Gdańsku, czy Wrocławiu jest o wiele wyższe niż w Inowrocławiu. Mieszkańcy tych miast mogą dodatkowo liczyć na duże bonifikaty przy przekształceniu wieczystego użytkowania, dlatego uważam że powinniśmy dać inowrocławianom podobną możliwość.

Jak się okazuje, władze miasta nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji, a prace nad projektem nadal trwają.

- Prace nad projektem stosownej uchwały trwają od końca października 2018 roku. Przygotowany projekt, po przeprowadzeniu niezbędnej procedury przewidzianej dla programów pomocowych podlegających ocenie na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zostanie przedłożony na najbliższej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia - odpowiedział Wojciech Piniewski, zastępca prezydenta miasta.

O tym, czy miasto przewiduje bonifikaty od opłaty przekształceniowej i w jakiej wysokości dowiemy się zatem 28 stycznia.