Najniższą emeryturę w regionie wypłaca toruński oddział ZUS. Wysokość tego świadczenia to zaledwie... 19 groszy! Tak niską emeryturę otrzymuje kobieta, która na przestrzeni całego życia przepracowała 17 dni. Z kolei najniższą emeryturę, którą wypłaca bydgoski oddział ZUS otrzymuje kobieta, której staż pracy wynosi tylko 2 dni. Jej emerytura to 54 grosze, natomiast w Polsce najniższa emerytura w wysokości 2 groszy trafia do mieszkanki województwa lubelskiego, która składkę na ubezpieczenia społeczne miała opłacaną za jeden dzień.

- Jej sytuacja finansowa poprawiła się, odkąd wprowadzono świadczenie Mama 4+ i jako uzupełnienie do swojej dwugroszowej emerytury otrzymuje teraz rodzicielskie świadczenie uzupełniające - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Najszczęśliwszą emerytką w naszym województwie ze względu na wysokość swojego świadczenia jest 87-latka, która na emeryturę przeszła po skończeniu 81 lat, mając ponad 62 lata stażu pracy. Jej miesięczna emerytura wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym, którą wypłaca bydgoski oddział ZUS przekracza 25,3 tys. zł. Jest to najwyższa kobieca emerytura w Polsce. Wysokie świadczenie ma także 80-letni emeryt z toruńskiego oddziału ZUS, który co miesiąc otrzymuje niemal 15,8 tys. zł. W swoim życiu przepracował ponad 45 lat, a na emeryturę przeszedł 13 lat później niż powszechny wiek emerytalny, czyli w wieku 78 lat.

Recepta na wysoką emeryturę

Pracując dłużej, możemy liczyć na wyższe świadczenie. Zakończenie pracy nawet rok po ukończeniu wieku emerytalnego pozwala otrzymać wyższą emeryturę nawet o 10 - 15 procent. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do obliczeń. - Nie bez znaczenia są również zarobki. Im wyższe wynagrodzenie, tym wyższe składki i w konsekwencji wyższa emerytura - tłumaczy rzeczniczka.

Zanim złożymy wniosek o emeryturę, warto skorzystać z porady doradcy emerytalnego, który jest dostępny w każdej w placówce ZUS. - Doradca wyliczy prognozowaną wysokość emerytury, powie o ile będzie ona wyższa, jeśli będziemy dalej pracować, a także doradzi kiedy najkorzystniej przejść na emeryturę. Z usług doradcy emerytalnego można także skorzystać w trakcie e-wizyty, czyli wideorozmowy z pracownikiem ZUS - dodaje rzeczniczka.