Starostwo powiatowe poinformowało dzisiaj, że gotowy jest już program funkcjonalno-użytkowy i plan zagospodarowania dla inwestycji, na którą samorząd otrzymał z rządu trzymilionową dotację.

Ma być jedną z najpiękniejszych tego typu placówek w kraju

- Jesteśmy już przygotowani do procedury przetargowej. To poważna i kosztowna inwestycja, uzasadniona jednak z powodów społecznych. Finalnie powstanie jedna z najpiękniejszych i najbardziej funkcjonalnych tego typu placówek w Polsce. Dwukondygnacyjny obiekt zaprojektowany w jednej bryle będzie praktyczny i mało uciążliwy w utrzymaniu. W razie potrzeby w przyszłości można będzie dobudować kolejny moduł - mówi starosta Wiesława Pawłowska.

Dom na około 30 miejsc będzie budynkiem wolnostojącym, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdą tu schronienie matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej. Na dachu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Dla najmłodszych przewidziano plac zabaw.

Zieleń wpisała się w to miejsce

Wstrzymania inwestycji chcą mieszkańcy sąsiadującego ze wspomnianą działką czteropiętrowego bloku wskazując na przyrodę. - Ten obszar zieleni daje nam namiastkę kontaktu z naturą. W szczególności dotyczy to osób starszych oraz schorowanych, które nie są w stanie wyjechać za miasto do lasu lub do parku. Ponadto zieleń w miastach jest elementem kompozycji urbanistycznej - wpływa na charakter i wygląd ulic i placów, kształtuje i porządkuje wnętrze miasta - czytamy w petycji skierowanej do starosty przez przedstawiciela mieszkańców.

Boją się dewastacji bloku i hałasu

Lokatorzy niepokoją się też o spokój i bezpieczeństwo. - Skoro placówka ta ma zapewniać schronienie kobietom, które są ofiarami przemocy domowej, oczywistym jest, że próbujący je odwiedzić mężczyźni są osobami stanowiącymi zagrożenie dla tych kobiet, ale również dla innych osób. (...) będą często pojawiać się sfrustrowani mężczyźni, którzy swoją złość i agresję będą chcieli wyładować na przypadkowych osobach, którymi mogą być znajdujący się w pobliżu naszego bloku - dodają.

Teren będzie ogrodzony i monitorowany

Starosta zwraca uwagę, że przedmiotowa działka posiada obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, a budynek ma stanąć z zachowaniem odległości od granicy z działkami sąsiednimi. Teren zostanie też ogrodzony i obsadzony zielenią izolacyjną, na zewnątrz obiektu będą też zainstalowane kamery monitoringu.

Warto dodać, że z domu będą mogły też korzystać osoby spoza powiatu inowrocławskiego. Stosowne umowy starosta Wiesława Pawłowska podpisać ma z włodarzami zainteresowanych samorządów.

liner_sredni