Msza święta pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Wętkowskiego odbędzie się w niedzielę, 20 stycznia o godz. 12.00 w kościele Zwiastowania NMP. Podczas uroczystości wręczona zostanie statuetka "Ku chwale", do której nominowane są osoby wyróżniające się w różnych dziedzinach życia publicznego. Otrzymali je: Ryszard Brejza, Edmund Mikołajczak, prof. Jerzy Pietrzak, prof. Antoni Pruszewicz, abp Tomasz Peta, Teresa Klonowska, ks. prałat Leszek Kaczmarek, Danuta Szyma i ks. kanonik Zenon Rutkowski.

Tegorocznym laureatem, w uznaniu zasług dla upowszechniania dziejów kujawskiej małej ojczyzny jest Piotr Strachanowski - inowrocławianin, znany regionalista i samorządowiec, autor wielu prac, publikacji i artykułów popularyzujących dzieje kujaw inowrocławskich i samego Inowrocławia.

Instytut Prymasa Józefa Glempa istnieje od 2009 r. Jego celem jest promocja duchowej kultury Kujaw, a zadania są realizowane poprzez działalność edukacyjną, w szczególności organizacje wystaw i prelekcji. Dorocznemu posiedzeniu Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu, które odbyło się dzisiaj przewodniczył prymas abp Wojciech Polak. Na posiedzeniu przyjęto sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności, omówiono plany na rok 2019 oraz przyjęto uchwałę w sprawie przyznania statuetki "Ku chwale".

Wraz z abp. Wojciechem Polakiem obradowali biskup bydgoski Jan Tyrawa, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, Zastępca Burmistrza Pakości Szymon Łepski, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie ks. kan. Zbigniew Przybylski, prezes Fundacji Świętego Wojciecha Adalberta ks. kan. Przemysław Kwiatkowski, proboszcz parafii św. Małgorzaty w Kościelcu ks. kan. Maciej Kuczyński, prezes Towarzystwa Świętego Wojciecha Antoni Kapeja i dyrektor I Liceum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Rafał Łaszkiewicz.