Najwięcej dotyczyło m.in. pozostawiania aut na zakazach zatrzymywania (15), blokowania wyjazdu (14), parkowania na chodnikach (13), na terenach zielonych (8) oraz na miejscach dla inwalidów (2).

- Stosowane są wówczas pisemne zawiadomienia dla sprawców wykroczeń. Każde wykroczenie jest dokumentowane fotograficznie przez funkcjonariuszy, a kierowca za wycieraczkę informację, aby stawił się w Komendzie Straży Miejskiej i wyjaśnił sprawę wykroczenia lub skontaktował się telefonicznie lub mailowo. Zakładane są również blokady na koła. Wówczas należy zadzwonić do pod nr alarmowy 986 zgodnie z informacją pozostawioną za wycieraczką i poczekać na przyjazd funkcjonariuszy w celu ściągnięcia blokady i wyjaśnienia sprawy wykroczenia - informują strażnicy miejscy.

fot. Straż Miejska Inowrocław