Ubezpieczenie nieruchomości jest nieobowiązkowe, ale tylko dla tych osób, które budują dom z własnych środków. Inaczej wygląda sytuacja kredytobiorców – zakup polisy jest często wymagany przez bank. Funkcjonuje jako forma zabezpieczenia jego interesów. Niemniej umowę warto zawrzeć już na etapie stawiania fundamentów, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa.

Co obejmuje ubezpieczenie nieruchomości w budowie?

Polisa na dom w budowie to produkt stworzony dla osób, które boją się o zniszczenie dotychczasowych prac. To tańsza oferta niż w przypadku ubezpieczenia domu zamieszkanego. Różnica wynika z wartości nieruchomości, a także zakresu ochrony. Podstawowa polisa, która jest dostępna np. na https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl, zabezpiecza dom w stanie budowy, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy, który nie jest zamieszkany. Ochrona dotyczy murów, ścian i pozostałych stałych elementów nieruchomości. Na liście zdarzeń objętych podstawowym ubezpieczeniem znajdują się:

 • pożar,
 • powódź,
 • zalanie,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozja,
 • huragan,
 • grad,
 • obsuwanie i zapadanie się ziemi.

Zakres polisy można rozszerzyć poprzez zawarcie dodatkowych umów np. na ochronę pozostałych budynków na posesji, w tym garażu lub altany. Po zakończeniu III etapu budowy, tj. osiągnięciu stanu zamkniętego, możliwy jest także zakup ubezpieczenia mienia ruchomego, które znajduje się wewnątrz nieruchomości takich jak materiały budowlane lub maszyny i narzędzia.

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Zawarcie umowy na ubezpieczenie domu w budowie online gwarantuje pomoc finansową po nieszczęśliwym zdarzeniu. Dzięki otrzymanemu odszkodowaniu można odbudować straty lub rozpocząć budowę od nowa. Jednak towarzystwo zastrzega sobie prawo odmowy wypłaty rekompensaty, jeśli:

 • zdarzenie nie znajdowało się na liście ryzyk objętych ubezpieczeniem,
 • szkoda nastąpiła w wyniku umyślnego działania właściciela lub przez pojazdy mechaniczne związane z pracami budowlanymi,
 • wystąpiły wady w konstrukcji,
 • rozbudowa lub przebudowa nieruchomości była realizowana bez stosownych pozwoleń,
 • deszcz, grad, śnieg uszkodziły elementy domu przez brak zadaszenia lub zamkniętych otworów zewnętrznych,
 • straty wystąpiły przez przemarzanie elementów nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat wyłączeń od odpowiedzialności znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Warto pamiętać, że ubezpieczyciele mogą także odmówić wypłacenia odszkodowania po kradzieży, jeśli dom nie miał odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w umowie.
Ubezpieczenie domu w budowie to doskonałe rozwiązanie dla osób, które boją się o swoją inwestycję i chcą spać spokojnie. Zadbaj o swoje poczucie bezpieczeństwa i ciesz się niezwykłą przygodą, jaką jest tworzenie własnego miejsca na Ziemi!