- Zdaniem działaczy rząd od kilku miesięcy bezprawnie ogranicza przedsiębiorcom możliwość uzyskiwania dochodów. Wiele przedsiębiorstw już odczuwa skutki kryzysu i zmierza ku upadłości. Akceptując niezgodne z Konstytucją ograniczenia zgadzamy się na zniszczenie gospodarki. Konfederacja, której bliska jest idea wolności gospodarczej chce temu zapobiec i w związku z tym wraz z Kongresem Polskiego Biznesu udzielamy wsparcia prawnego tym przedsiębiorcom, którzy chcą powrócić do normalnego funkcjonowania - informuje Joanna Wawrzyniak.

Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są przez stronę internetową kongresu lub mailowo: biuro@kongres.biz.

Czy popierasz przedsiębiorców, którzy mimo zakazów, planują wznowić działalność?