To jest ogłoszenie archiwalne, jego emisja została zakończona lub zostało ukryte.

Oferta szkoły na rok szkolny 2022/2023:

Lokalizacja: Inowrocław

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego
ul. Narutowicza -- (budynek III LO, wejście od strony biblioteki)
tel. -- --- -- --
e-mail: sekretariat@cku-ino.com.pl

Podania do szkoły można pobierać na stronie internetowej: www.cku-ino.com.pl
Podania składamy w sekretariacie szkoły: ul. Narutowicza -- (wejście od strony biblioteki)
Oferta szkoły na rok szkolny ----/----:
* liceum ogólnokształcące --letnie
stacjonarne i zaoczne po zasadniczej szkole zawodowej i szkole branżowej I stopnia (nauka zaczyna się od II klasy)
* szkoła policealna zaoczna w zawodach: technik administracji (- lata) i technik BHP (-,- roku)
* szkoła branżowa II stopnia dla absolwentów szkoły branżowej II stopnia i absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:
- technik żywienia i usług gastronomicznych (- lata)
- technik usług fryzjerskich (- lata)
- technik pojazdów samochodowych (- lata)

Zajęcia na wydziale stacjonarnym - - dni w tygodniu po południu
Zajęcia na wydziale zaocznym - piątek po południu i sobota od rana
Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły - tel.-- --- -- --
e-mail: sekretariat@cku-ino.com.pl

Powiadom znajomych