Tokarz

Lokalizacja: dowolna

Firma UNITOR SP. z o.o. zajmująca się produkcją i serwisem urządzeń transportowych, zatrudni osobę na stanowisko:

Tokarz

Osoba na tym stanowisku będzie współuczestniczyła w procesie wytwarzania naszych urządzeń na poszczególnych etapach produkcji. Oferta dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin, na umowę o pracę. Dopuszczamy również możliwość współpracy "popołudniami i w weekendy, w ramach umowy zlecenie".

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie należeć:

- obsługa tokarek.

Wymaganie:

- umiejętność obsługi tokarek konwencjonalnych,

- umiejętność czytania rysunków technicznych,

- umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy :

- praca w systemie jedno zmianowym

- umowa o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym)

Osoby zainteresowane ofertą, prosimy o zgłoszenie poprzez OLX lub tel.Klauzula informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) UNITOR Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest:

UNITOR Stosik Sp. z o.o.

Cieślin 15, 88-100 Inowrocław

NIP 556 276 35 10

zwany dalej „UNITOR”.II. Ochrony Danych

W UNITOR został wyznaczony Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się pisemnie (na adres siedziby UNITOR). Z Pełnomocnikiem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez UNITOR w celu realizacji procesu rekrutacji- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez UNITOR obowiązków prawnych ciążących na UNITOR, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

UNITOR będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pana dane zostaną usunięte.V. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Pani/Pana dane są przeznaczone dla UNITOR w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji.VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.VII. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.

Powiadom znajomych

Kontakt z ogłoszeniodawcą