To jest ogłoszenie archiwalne, jego emisja została zakończona lub zostało ukryte.

Transport wewnętrzny wózkowy

Lokalizacja: Inowrocław

Poszukujemy:
Pracowników transportu wewnętrznego
Opis stanowiska:
• obsługa wózków paletowych ręcznych i elektrycznych
• prace związane z obiegiem materiałów i półproduktów po hali produkcyjnej
• wsparcie logistyczne obszarów produkcyjnych
Oczekiwania:
• wykształcenie zasadnicze zawodowe, średnie
• mile widziane doświadczenie w pracy z wózkiem elektrycznym
• dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym
• dobra organizacja własnej pracy
Oferujemy:
• pracę w zgranym zespole
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w różnych obszarach
• dla najlepszych długotrwałą współpracę
• pakiet benefitów pozapłacowych
Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia proszone są o złożenie CV z dopiskiem "Pracownik transportu wewnętrznego" na portierni Druk-Intro S.A. ul. Świętokrzyska -- w Inowrocławiu. Kandydatury można zgłaszać również przesyłając dokumenty aplikacyjne na adres mailowy: praca@druk-Intro.pl

Administratorem Danych Osobowych jest Druk-Intro S.A. z siedzibą w Inowrocławiu (kontakt: ul. Świętokrzyska --, ------ Inowrocław).
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. - ust. - pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z -- kwietnia ---- r. (RODO).
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy od dnia przesłania CV.
Za zgodą kandydatów w okresie - lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. - ust. - lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ----/--- z dnia -- kwietnia ---- r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy --/--/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. - ust. - lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ----/--- z dnia -- kwietnia ---- r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy --/--/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Powiadom znajomych