Szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kursy zawodowe dla ratowników wodnych, sterników motorowodnych lub płetwonurków, ruszą wiosną i prowadzone będą przez trzy kolejne lata. Projekt zyskał 3,5 miliona złotych wsparcia ze środków unijnych w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dziś marszałek województwa Piotr Całbecki przekazał umowę o dofinansowanie projektu prezesowi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Maciejowi Banachowskiemu.

- To bardzo ważny projekt, który posłuży poprawie bezpieczeństwa w naszym regionie. Samorząd województwa od lat wspiera działalność staży pożarnej, policji i właśnie ratowników wodnych. Dziś przekazujemy kolejne środki, które umożliwią organizację bezpłatnych kursów zawodowych dla adeptów tej ważnej profesji, a także zakup sprzętu szkoleniowego. Jest to więc projekt kompleksowy - mówił marszałek Piotr Całbecki.

- Dzięki szkoleniom zwiększymy liczbę ratowników, którzy patrolują akweny wodne i zabezpieczają kąpieliska w naszym regionie. Jest to o tyle ważne, że zawodowych ratowników wodnych wciąż brakuje - dodał prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w województwie Maciej Banachowski.

szkolenie1

Praca w ratownictwie wodnym to wymagające poświęcenia, bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego wykonujący ten zawód cieszą się społecznym uznaniem i szacunkiem. W jednostkach Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w naszym regionie pracuje ponad 700 ratowników.

Zawodowym ratownikiem wodnym może zostać osoba pełnoletnia, która ukończy szkolenie w tym kierunku i kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kandydat powinien także posiadać dodatkowe uprawnienia związane z ratownictwem wodnym, np. kurs płetwonurka czy sternika motorowego.

Ze szkoleń zawodowych dla ratowników wodnych skorzysta 915 mieszkańców naszego regionu. Do udziału zapraszane są osoby dorosłe (od 18 do 65 lat), z wykształceniem podstawowym lub średnim, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Oferta szkoleń kierowana jest do osób defaworyzowanych na rynku pracy, szczególnie po 50. roku życia oraz mieszkańców małej i średniej wielkości miast. Do udziału w kursach zachęcani są też pracownicy służb państwowych - policjanci, strażacy i żołnierze, którym szkolenia umożliwią zdobycie nieposiadanych dotąd kwalifikacji w zakresie ratownictwa. Do rekrutacji będą mogli przystąpić także uczniowie ostatnich klas szkół mundurowych, harcerze i członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych, którzy pełnoletność ukończą w tracie trwania projektu.

Każdy uczestnik weźmie udział w kursach: ratownika wodnego, kwalifikowanej pierwszej pomocy i sternika motorowodnego lub płetwonurka. Szkolenia zakończone będą egzaminem. Uczestnicy, którzy uzyskają wynik pozytywny, otrzymają certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. Nabędą tytuł ratownika i będą mogli starać się o zatrudnienie w jednostkach WOPR. Ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy wymagany jest także od starających się o pracę w służbach mundurowych (straż pożarna, policja, wojsko), jednostkach TOPR i GOPR, a także od przyszłych kierowców karetek.

Szkolenia odbywać się będą w 15-osobowych grupach. Uczestnicy wezmą udział zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych. Kursy prowadzone będą w trybie stacjonarnym i - w zależności od sytuacji epidemicznej - częściowo zdalnie. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Pierwsze kursy ruszą wiosną przyszłego roku.

Za rekrutację i organizację szkoleń odpowiadać będą lider projektu - WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, wspólnie z sześcioma partnerami, w tym Nadgoplańskim WOPR w Kruszwicy. Informacje o naborze, zasadach rekrutacji i szkoleniach będą dostępne na stronach internetowych partnerów projektu oraz na ich profilach w mediach społecznościowych.