W tym roku, z uwagi na brak możliwości wejścia na teren cmentarzy, ma ona skromniejszy charakter.