wp

Jeżeli radni poprą przygotowany projekt uchwały, to od 1 stycznia 2021 roku właściciele budynków mieszkalnych zapłacą 83 grosze od 1 mkw powierzchni użytkowej (dotychczas 0,80 zł), natomiast właściciele gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacą o 4 gr więcej od 1 mkw powierzchni (0,99 gr zamiast 0,95 zł). Podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gosp. obecnie wynoszący 23,90 zł za m2 ma być podniesiony do kwoty 24,83 za m2.

Prezydent Inowrocławia argumentuje podwyżki wzrostem inflacji o 3,9%, a także obniżeniem dochodów miasta na skutek wcześniejszych decyzji dotyczących m.in. podatku dochodowego i skutków wzrostu wynagrodzenia minimalnego i cen energii.

Urząd Miasta przwewiduje, że podwyższenie stawki podatku od nieruchomości wpłynie na zwiększenie dochodów budżetu miasta 2020 r. o 1,2 mln zł. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, pieniądze te mają pozwolić na załagodzenie powstałych problemów i przygotowanie projektu budżetu miasta na 2021 rok.