We wpisie na Twitterze zaznaczył, że także NFZ rozesłał do świadczeniobiorców komunikat w tej sprawie.

"Na moje polecenie GIS rozesłał dziś do inspekcji powiatowych i wojewódzkich szczegółowe instrukcje wyjaśniające nowe zasady izolacji i kwarantanny. NFZ rozesłał odpowiedni komunikat do świadczeniodawców" - napisał szef resortu zdrowia.

Od środy obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad kwarantanny i izolacji. Przewidują one m.in. skrócenie czasu kwarantanny do 10 z 14 dni i wiążą zasady zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta.

Przewidują także, że lekarz może zwolnić z izolacji osobę z objawami klinicznymi COVID-19 po 3 dniach bez gorączki oraz objawów ze strony układu oddechowego, jednak nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia u niej objawów. Osobę, u której objawy nie wystąpiły wypisać można po 10 dniach od zdiagnozowania u niej zakażenia.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/wr/