Pod pismem do presesa spółki P4 w imieniu komitetu protestacyjnego podpisali się radni Jacek Olech i Magdalena Łośko. W liście wyrażają swój przeciw wobec planowanej inwestycji, a także proponują spotkanie, na którym prezes Play mógłby spotkać się z mieszkańcami i wyjaśnić nurtujące kwestie. - Jesteśmy otwarci na rozmowy i wypracowanie kompromisu - dodają.

list