We wrześniu ubiegłego roku informowaliśmy o planach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu na temat prac pod nawierzchnią ulicy Poznańskiej. Prace ekip PWiK rozpoczęły się tu już w 2018 roku. Wszystko przez liczne awarie sieci, a konkretnie korozję ruru stalowych ułożonych w gruntach o wysokim stopniu zasolenia wód gruntowych.

W 2018 roku wymieniono 300 mb. sieci i 25 przyłączy między ulicami Chemiczną a Bagienną. Później na odcinku od ulicy Bagiennej do Rolnej wymieniono 700 mb. sieci i około 40 przyłączy. Na 2020 rok zaplanowano modernizację sieci na odcinku od ulicy Chemicznej do Fabrycznej. Aktualnie trwa kompletowanie dokumentacji, a realizacja prac będzie uzależniona od możliwości finansowych, które w związku z epidemią mogą być inne, niż zakładano.

Od dłuższego czasu liczne utrudnienia kierowcy mogą napotkać na ulicy Poznańskiej bliżej centrum. Jak się okazuje, to efekt nagłej awarii, a usuwanie jej skutków ma potrwać jeszcze półtora roku.

inoonlineplus

- W chwili obecnej PWiK w Inowrocławiu prowadzi na ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Budowlanej w kierunku centrum miasta wymianę sieci wodociągowej w trybie awaryjnym - około 1000 mb. Zakończenie zadania planuje się na koniec 2022 roku - dowiadujemy się w PWiK.

Po zakończeniu każdego z wcześniejszych etapów prac, nawierzchnia ulicy była "kompleksowo naprawiana". Zanim do takiej kompleksowej naprawy jednak dojdzie, w międzyczasie fragmenty nawierzchni są doraźnie łatane, co akurat na ulicy Poznańskiej wyraźnie da się odczuć.