Kazimierz Wielki urodził się 30 kwietnia 1310 roku w Kowalu, jako najmłodszy syn Władysława Łokietka (władcy urodzonego w Inowrocławiu) i Jadwigi Bolesławówny. Na chrzcie nadano mu imię dziada po mieczu - Kazimierza, księcia kujawskiego (założyciela miasta Inowrocławia).

19 kwietnia 1346 r., Kazimierz Wielki przebywając podczas Wielkanocy w rodzinnym Brześciu Kujawskim, wystawił miejski akt lokacyjny na prawie magdeburskim dla Bydgoszczy. Zmarł 5 listopada 1370 w Krakowie. Podsumowaniem jego panowania niech będzie zdanie z "Dziejów" Długosza, iż zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.

15 maja 2020 roku Poczta Polska S.A. wprowadzi do obiegu kartkę okolicznościową emisji: Kazimierz III Wielki (1310-1370) ostatni Piast na tronie Polski, założyciel miasta Bydgoszczy. Kartka w ograniczonym nakładzie będzie dostępna w sprzedaży w UP Bydgoszcz 1. Emisji kartki okolicznościowej towarzyszy wydanie spersonalizowanych znaków opłaty pocztowej.

1

Na kartce przedstawiony jest obraz z wizerunkiem Kazimierza Wielkiego, autorstwa Barbary Strzymińskiej-Zdanewicz. Na kartce przedstawiono również fragment pomnika Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy autorstwa Mariusza Białeckiego.

Autorami projektu są Waldemar Kawiński pracownik Poczty Polskiej, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy oraz Maciej Basiński wiceprezes Inowrocławskiego Klubu Dyskusyjnego. Pomysłodawcami wydawnictw filatelistycznych upamiętniających ostatniego Piasta na tronie Polski, założyciela miasta Bydgoszczy, króla Kazimierza III Wielkiego są Maciej Basiński - wiceprezes Inowrocławskiego Klubu Dyskusyjnego oraz Karol Górski - dyrektor Regionu Sieci Poczty Polskiej w Bydgoszczy.