Sztuczna inteligencja pomoże diagnozować i leczyć zaburzenia snu

Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji można poprawić efektywność i precyzję rozpoznawania i leczenia zaburzeń snu - informuje “Journal of Clinical Sleep Medicine”.

Opublikowany online artykuł wyraża stanowisko Komitetu Sztucznej Inteligencji w Medycynie Snu American Academy of Sleep Medicine (AASM). Zdaniem specjalistów dane elektrofizjologiczne zebrane dzięki polisomnografii - najbardziej wszechstronnemu rodzajowi badania snu - dobrze się nadają do analizy za pomocą sztucznej inteligencji i uczenia się wspomaganego maszynowo.

Każde badanie dostarcza ogromnych ilości danych, których analiza jest trudna i czasochłonna. Automatyzacja diagnostyki ułatwiłaby na przykład rozpoznawanie podtypów chorób, precyzyjną ocenę snu oraz przewidywanie chorób i prognozowanie wyników leczenia.

„Zwykle, kiedy myślimy o sztucznej inteligencji w medycynie snu oczywistym przypadkiem jej użycia jest punktacja snu i powiązanych z nim zdarzeń - powiedziała główna autorka, dr Cathy Goldstein z University of Michigan. - Usprawniłoby to procesy w laboratoriach badania snu i dałoby specjalistom więcej czasu na bezpośrednią opiekę nad pacjentem. Dodatkowo sztuczna inteligencja może pomóc zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw obturacyjnego bezdechu sennego, dzięki czemu możemy wybrać odpowiednie leczenie dla właściwego pacjenta we właściwym czasie, w przeciwieństwie do rozwiązań uniwersalnych lub prób i błędów”.(PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ agt/