14 lutego Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa ogłosiła przetarg na dostawę samochodu elektrycznego. W specyfikacji czytamy, że auto musi być 7-osobowe, z silnikiem napędzanym energią elektryczną o mocy minimum 90 KM i akumulatorze o pojemności minimum 38 kWh. 

W międzyczasie do zamawiającego wpłynęły zapytania dostawców zainteresowanych ofertą, na które IGKiM odpowiedziała. Właśnie zamieszczenie jednego z pytań stało się podstawą do unieważnienia przetargu:

"Pytanie 1 - czy dopuszczają Państwo auto o specyfikacji przedstawionej w załączniku? (załączono kilka stron opisu technicznego Renault ZOE).
Odpowiedź: nie. Pojazd będzie służył do transportu rzeczy, osób, tzw. bus."

Dziś postępowanie unieważniono. W uzasadnieniu czytamy, że ma ono niemożliwą do usunięcia wadę. 

- W odpowiedzi na zapytania przez niedopatrzenie zamawiającego pojawiła się marka pojazdu, która może prowadzić do ustalenia, jacy wykonawcy zwrócili się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co może stanowić naruszenie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zachowania proporcjonalności i przejrzystości postępowania zamawiający zdecydował o unieważnieniu postępowania - czytamy w uzasadnieniu.