- Czuję się niezwykle wyróżniona tym, że będę mogła reprezentować radnych województwa. Obiecuję, że z energią i radością przystąpię do pracy przewodniczącej sejmiku - powiedziała tuż po wyborze Elżbieta Piniewska. Na kandydatkę głosowało 18 radnych, 2 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

Przewodnicząca Elżbieta Piniewska zasiada w sejmiku województwa od 2010 roku, od ubiegłego roku pełniła funkcje wiceprzewodniczącej. Jest zawodu nauczycielem polonistą, absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, od 30 lat uczy języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu. Posiada honorowy tytuł profesora oświaty.

W sejmiku województwa zajmuje się problematyką edukacji i kultury, od wielu lat pracuje w dedykowanych tym dziedzinom komisjach sejmikowych. Jest związana z działającym w KCK Inowrocławskim Teatrem Otwartym, jest też dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych Arlekinada. Społecznie angażuje się w lokalne inicjatywy charytatywne.

fot. Szymon Zdziebło/UMWKP