Czym jest kredyt gotówkowy?

Oferta kredytowa banków jest bardzo rozbudowana, ale stałe miejsce zajmuje w niej (kredyt gotówkowy. To zobowiązanie finansowe udzielane przez banki i instytucje bankowe na podstawie ustawy Prawo bankowe. Art. 69 tejże ustawy wskazuje, że umowa kredytowa jest dokumentem, który zobowiązuje kredytobiorcę do korzystania z uzyskanych od kredytodawcy środków pieniężnych i ich zwrotu zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie kredytowej.

W przeciwieństwie między innymi do kredytów hipotecznych czy samochodowych, kredyty gotówkowe nie są kredytami celowymi. Oznacza to, że można je przeznaczyć na dowolne cele. Bank nie musi wiedzieć, na co będą wydatkowane pieniądze z kredytu. Ważne jest jedynie, aby kredyt gotówkowy został spłacony wraz z odsetkami w ratach kapitałowo-odsetkowych w oznaczonych terminach spłaty.

W przypadku kredytów hipotecznych czy samochodowych już we wniosku kredytowym cel kredytowania musi być określony jednoznacznie i nie można go zmienić po uzyskaniu kredytu. To znaczy, że kredyt samochodowy nie może być spożytkowany na przykład na remont mieszkania.

Jak wziąć kredyt gotówkowy?

Klient, który stara się o kredyt gotówkowy, powinien złożyć do banku wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, np. zaświadczeniem o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów. W niektórych bankach kredyty gotówkowe udzielane są jedynie na podstawie oświadczenia o dochodach, ale najczęściej dotyczy to niskokwotowych kredytów przyznawanych klientom, z którymi bank stale współpracuje.

Bank, przed udzieleniem kredytu gotówkowego, na podstawie informacji o zatrudnieniu i zarobkach, zweryfikuje, czy klienta stać na zaciągnięcie kredytu w pożądanej kwocie oraz sprawdzi jego historię kredytowania w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Jeśli zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy będzie odpowiednio wysoka, a adnotacje w BIK nie budzą zastrzeżeń, wówczas klient najprawdopodobniej otrzyma kredyt gotówkowy.

Podstawą udzielenia zobowiązania jest pisemna umowa z bankiem, którą klient może podpisać w oddziale bankowym, za pośrednictwem kuriera lub za pomocą systemu transakcyjnego banku poprzez akceptację online.

Co z przeznaczeniem kredytu?

Wnioskując o kredyt bankowy, klient może zostać poproszony o zadeklarowanie, na co zostanie przeznaczona suma, jaką uzyska. Odpowiedź klienta nie musi być jednak wiążąca. Może on w przyszłości wydać uzyskane środki na coś zupełnie innego.

Uwaga!

Kredyt gotówkowy jest kredytem konsumenckim, a zatem prawo nakłada na kredytobiorcę pewne ograniczenia w dysponowaniu sumą kredytową. Klient może spożytkować pieniądze na dowolny cel, ale niezwiązany z działalnością gospodarczą.

Przeznaczeniem kredytu może być pokrycie kosztów remontu, wakacji czy zakupów, w tym na przykład nabycia samochodu.

Jak wybrać najlepszy kredyt gotówkowy?

Jeśli chcemy zaciągnąć najtańszy kredyt gotówkowy, czyli takie zobowiązanie, przy którym ogólne koszty kredytowania i całkowita kwota do spłaty będą jak najniższe, to powinniśmy skonfrontować ze sobą różne oferty. Pomocny może się okazać ranking kredytów gotówkowych w porównywarce TotalMoney. Przy wyborze najatrakcyjniejszej propozycji warto również skorzystać z kalkulatora kredytowego, dzięki któremu nie tylko samodzielnie określimy kwotę, o którą możemy się ubiegać, ale też ustalimy wysokość rat i rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.