Stanisław Fijałkowski urodził się 2 kwietnia 1938 r. w Michałowie (powiat Aleksandrów Kujawski). Ukończył Szkołę Podstawową w Jacewie (1953 r.), Technikum Przemysłu Spożywczego w Inowrocławiu (1957 r.), a w 1977 r. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Przemysłu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 1968 r. do przejścia na emeryturę w 1991 r. pracował w Inowrocławskich Kopalniach Soli.

Należał on do najważniejszych działaczy lokalnych struktur "Solidarność", uczestniczył w zebraniach inowrocławskiego MKZ (aż do lipca 1981 r. pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego), wspierał kujawskich rolników walczących o zarejestrowanie NSZZ RI "Solidarność", a w stanie wojennym wspólnie z Franciszkiem Nowakiem organizował pomoc dla internowanych w Potulicach. Uczestniczył także w spotkaniach opozycji politycznej w Głuchej Puszczy koło Orchowa i na plebanii w pobliskim Orłowie.

Stanisław Fijałkowski był jednym z inicjatorów ufundowania sztandaru górniczej "Solidarności" – pod koniec 1981 r. został przewodniczącym komitetu organizacyjnego, przygotowującego okolicznościowe spotkanie 17 grudnia 1981 r. z okazji pierwszej rocznicy wyboru władz Komisji Zakładowej przy IKS, podczas którego prymas Polski abp Józef Glemp miał dokonać jego poświęcenia. Z uwagi na wprowadzenie stanu wojennego uroczystości zostały odwołane. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Stanisława Fijałkowskiego 9 lat później, 18 grudnia 1990 r. w trakcie uroczystej mszy świętej w kościele św. Mikołaja w Inowrocławiu prymas Polski kardynał Józef Glemp poświęcił sztandar Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarności" przy Inowrocławskich Kopalniach Soli.
Odznaczony medalem za ofiarność i znaczący udział w pracy przez MKZ NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy (1981 r.) oraz medalem pamiątkowym z okazji 25-lecia NSZZ "Solidarność".

Uroczystości pogrzebowe śp. Stanisława Fijałkowskiego rozpoczną się w najbliższą środę 17 lipca w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Inowrocławiu o godz. 11.30 modlitwą za zmarłego. O godz. 12.00 odprawiona zostanie msza św., po niej zaś pogrzeb na cmentarzu parafii św. Józefa przy ul. Libelta.

(notka biograficzna: Wojciech Gonera)