Prokuratura Regionalna w Łodzi nadzoruje śledztwa dotyczące działalności zorganizowanych grup przestępczych działających na terenie całego kraju, które dokonują przestępstw przeciwko środowisku. W ramach prowadzonych działań pod koniec kwietnia śledczy weszli na teren wysypiska śmieci w Giebni pod Pakością, o czym pisaliśmy tutaj. To jedno z miejsc, gdzie miało dochodzić do nielegalnego obrotu niebezpiecznymi odpadami.

- Na terenie składowiska odpadów w Giebni prowadzone były czynności związane z pobraniem próbek składowanych tam odpadów. Czynności te miały miejsce dwukrotnie. Na podstawie uzyskanej opinii biegłego w dniu 15 maja 2024 roku zatrzymano Piotra S., kierownika składowiska odpadów w Giebni oraz dwie inne osoby związane z firmą transportującą odpady - mówi nam prokurator Krzysztof Bukowiecki, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Piotrowi S. prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku, związanego z przyjmowaniem i składowaniem odpadów mających właściwości niebezpieczne, które ze względu na znaczną ich ilość, skład chemiczny, warunki i sposób składowania stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, lub mogą spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi, lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach w warunkach.

- Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi wobec podejrzanego zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy - dodaje Krzysztof Bukowiecki.

W poniedziałek rano policja przeprowadziła potężną akcję na terenie kilku posiadłości w Pakości. Zaangażowano siły policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Centralnego Biura Śledczego.

- Dzisiejsze czynności na terenie miejscowości Pakość były związane również z postanowieniem o przeszukaniu, które zostało wydane w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi, ale równolegle prowadzone były tam czynności do sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach - dodaje prokurator Bukowiecki.

Śledztwa

Prokuratura Regionalna w Łodzi nadzoruje dwa obszerne i wielowątkowe śledztwa dotyczące działalności zorganizowanych grup przestępczych działających na terenie całego kraju, mających na celu popełnianie przestępstw przeciwko środowisku, których członkowie przy wykorzystaniu szeregu utworzonych w tym celu podmiotów gospodarczych zajmowali się, wbrew obowiązującym przepisom, obrotem odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, a następnie ich porzucaniem w różnych miejscach na terenie kraju w sposób lub w takich warunkach, że mogło to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym.

W ramach tych postępowań badana jest działalność około 700 podmiotów gospodarczych w związku z podejrzeniem ich udziału w nielegalnym obrocie odpadami. W śledztwach tych występuje w tej chwili 73 podejrzanych, wobec 22 osób stosowane jest tymczasowe aresztowanie.