Przed nami siódmy, ostatni już materiał w ramach naszego przedwyborczego cyklu rozmów z kandydatami na prezydenta Inowrocławia. Ostatni, ale wcale nie najmniej ważny, bo tym razem pytamy o czyste powietrze i ochronę środowiska.

Inowrocław jest jednym z uzdrowisk, w których w 2023 roku normy dotyczące jakości powietrza były przez wiele dni przekraczane. Czy przyszłość uzdrowiska jest bezpieczna? Jakie działania związane z ochroną środowiska, które może podjąć samorząd, według Pan/Pani są obecnie najważniejsze?

koman
Ewa Koman
KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA INOWROCŁAWIA

lat 45, Inowrocław
Nie należy do partii politycznej

Status uzdrowiska to nie tylko powód do dumy, ale także ogromne zobowiązanie. Musimy dbać o tę niezwykle delikatną, ale ważną gałąź naszej lokalnej gospodarki, jak i możliwości rekreacji oraz dostępu do usług zdrowotnych czy rehabilitacyjnych, które dostępne są w naszym mieście właśnie dzięki uzdrowisku. Potrzebujemy intensywnych działań edukacyjnych wśród Mieszkańców, nie tylko w formie kampanii promocyjnych - dlatego wprowadzimy szeroki monitoring jakości powietrza, dostępny on-line dla każdego. Ludzie muszą przekonać się, jaka jest prawdziwa sytuacja w ich własnym sąsiedztwie. Wprowadzimy – z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych – dopłaty do wymiany źródeł ciepła. Będziemy kontynuować termomodernizację obiektów publicznych i wyposażanie ich w nowoczesne rozwiązania energetyczne. Jednocześnie musimy intensywniej niż dotąd pracować nad nowymi, ekologicznymi źródłami ciepła w naszym inowrocławskim ZEC-u, na względzie bezpieczeństwo energetyczne, jak i ekonomiczne Mieszkańców.

Ewa Koman

kownacki
Bartosz Kownacki
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

lat 44, Janki
Członek partii politycznej: PiS

Mimo problemów z jakością powietrza, przyszłość uzdrowiska w Inowrocławiu może być bezpieczna, pod warunkiem podjęcia odpowiednich działań ochrony środowiska przez samorząd. Nie może być tak, że miasto, które słynie z uzdrowiska, będzie miało kolejną spalarnię śmieci. To się wzajemnie wyklucza, ponieważ oba te elementy stanowią zupełne przeciwieństwa. Należy wziąć również pod uwagę pewną rozbieżność pomiarów jakości powietrza. Wszystko zależy od miejsca i osób badających. Zupełnie inne pomiary jakości powietrza są w okolicy solanek, a inne w centralnej części miasta. Rzeczywiście miasto, które powinno być uzdrowiskiem nie powinno być miastem spalarni. Warto wskazać, że jeżeli dobrze rozwiniemy sieć darmowego transportu publicznego, który jest bardziej ekologiczny, to większa część mieszkańców będzie z niego korzystać.

Bartosz Kownacki

slabinski
Marek Słabiński
KWW MARKA SŁABIŃSKIEGO

lat 65, Inowrocław
Nie należy do partii politycznej

Co 8 lat decyzję o przyznaniu statusu uzdrowiska podejmuje Minister Zdrowia na podstawie sporządzonego Operatu Uzdrowiskowego. W mojej ocenie obecny status miejscowości uzdrowiskowej możemy stracić, a tym samym stracić spore wpływy z tzw. opłaty uzdrowiskowej oraz dotacji z budżetu państwa w wysokości odpowiadającej opłacie uzdrowiskowej. W grę wchodzą także ewentualne straty innych sposoby finansowania uzdrowiska z wielorakich programów budżetowych i poza budżetowych! Musimy podjąć wszelkie możliwe działania, aby na terenie miasta ograniczyć ruch kołowy, a także aby doprowadzić do likwidacji pozaklasowych kotłów na paliwo stałe. Do dzisiaj nie udało się wdrożyć żadnego wieloletniego programu, który umożliwiłby mieszkańcom zamienić nisko emisyjne źródła ciepła na źródła ekologiczne. Pomimo istnienia wielu programów wsparcia w tym zakresie, władze samorządowe nie zajęły się tym problemem. Jest to problem, którym należy się zająć w trybie pilnym korzystając ze środków pozabudżetowych.

Marek Słabiński

piniewski
Wojciech Piniewski
KKW KOALICJA OBYWATELSKA

lat 64, Inowrocław
Członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

Takich dni było niewiele, ale bez wątpienia ochrona środowiska pełni bardzo ważną rolę w rozwoju uzdrowiska. Dlatego zamierzam wprowadzić dopłaty z budżetu miasta do wymiany tzw. kopciuchów na ekologiczne źródła ogrzewania. Ulgi w podatku od nieruchomości dla inwestujących w przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej to kolejny konkret. Mówiąc o projektach proekologicznych zwrócę uwagę jeszcze na rozbudowę sieci dróg rowerowych, co pozwoli ograniczyć emisję CO2.

Wojciech Piniewski

fajok
Arkadiusz Fajok
KWW ARKADIUSZA FAJOKA ŁĄCZY NAS INOWROCŁAW

lat 44, Inowrocław
Nie należy do partii politycznej

Głównym problemem powodującym złą jakość powietrza w mieście jest tzw. niska emisja, czyli emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Problemem jest też transport spalinowy. W tej kwestii należałoby podjąć następujące środki:

  • Zwiększyć udział samorządu w rządowych i regionalnych programach ekologicznych
    dotyczących podnoszenia jakości powietrza,
  • przywrócenie lokalnego programu dopłat do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła,
  • program podłączania się do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • rozwój i promocja odnawialnych źródeł energii,
  • działania proekologiczne w inowrocławskich szkołach.
    Ponadto, do poprawy jakości powietrza przyczyni się wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Inowrocławianie będą przemieszczać się ekologicznymi autobusami. Będąc prezydentem dołożę wszelkich starań, aby przyszłość uzdrowiska była bezpieczna
Arkadiusz Fajok

Od kandydata KWW Janusz Misterski nie otrzymaliśmy potwierdzenia udziału w cyklu #IdziemyNaWybory.

Kandydaci udzielali odpowiedzi na przesłane pytania w tym samym czasie, przy czym redakcja mogła po ich otrzymaniu jeszcze poprosić o ich doprecyzowanie lub uaktualnienie z uwagi na dynamikę okresu przedwyborczego.

wybory2024