Listy komitetów w powyższych tabelach zostały ułożone losowo.