Sprawdzano zarówno kierowców oraz pieszych. Ci pierwsi popełnili 110 wykroczeń, a ci drudzy - 47. Najczęściej, bo aż 59 razy ujawniono przekraczanie prędkości w rejonie przejść dla pieszych. Szczegóły prezentujemy na wykresach.