Prace polegające na zagospodarowaniu terenu przy ul. Składowej pochłonęły z miejskiego budżetu w sumie niecałe 25 tys. złotych. Polegały m.in. na rekultywacji terenu, postawieniu ogrodzenia z furtką, a także montażu dwuosobowej huśtawki, bujaka sprężynowego, ławki i kosza na śmieci. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu, firma Darblask z Inowrocławia, postanowił uczynić plac zabaw bardziej kolorowym i z własnej inicjatywy wraz z IGKiM, Urzędem Miasta i firmą Kosta zorganizował akcję malowania graniczącego z placem budynku.

Za wałki i pędzle chwyciły dzieci ze Świetlicy Terapeutycznej "Kasztanek" działającej przy Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu. Artystyczny nadzór nad młodymi malarzami sprawuje Marcin Fołda. Malowidło ma zostać wykonane dzisiaj.