Starosta złożyła gratulacje w imieniu Zarządu Powiatu Inowrocławskiego. Pokreśliła, że pracownik socjalny na co dzień ma do czynienia z ludzkim nieszczęściem i daje drugiemu człowiekowi ciepło, zrozumienie i poczucie bliskości.

- Dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu zadań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia. To świadczy o dużej szlachetności oraz ofiarności. Życzę zdrowia, sił, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności zarównow życiu osobistym, jak i zawodowym. Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie i satysfakcję, a nagrodą za państwa trud i wysiłek będzie szacunek społeczny i wdzięczność osób, którym pomagacie - powiedziała Wiesława Pawłowska.

Listy gratulacyjne otrzymali pracownicy: Justyna Plewa, Lidia Kuntz, Bartosz Białęcki (DPS Inowrocław), Halina Dernoga, Anna Paczkowska, Arleta Stefańska (DPS Ludzisko), Marta Nowak, Róża Torłop, Jacek Krzyżanowski (DPS Parchanie), Iwona Marczewska, Małgorzata Balcerzak, Piotr Pawłowski (DPS Tarnówko), Leokadia Piotrowska, Karolina Kotlarek, Wioleta Kulaszewicz (DPS Warzyn), Marta Jelińska, Sylwia Łukasiewicz, Roman Wójcik (OWDiR Inowrocław), Agnieszka Piotrowska, Grażyna Kolczyńska, Michał Drapikowski (PCPR Inowrocław).

Gratulacje otrzymali także dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej i jednostek: Elżbieta Zajonz - dyrektor DPS w Inowrocławiu, Andrzej Marczewski – dyrektor DPS w Ludzisku, Ewa Słowik – dyrektor DPS w Parchaniu, Dariusz Cykulski – dyrektor DPS w Tarnówku, Halina Majer-Ślesińska – dyrektor DPS w Warzynie, Romuald Jaskólski – dyrektor Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny oraz Alicja Aleksander – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.