W 2014 roku 70 nowych miejsc, a w 2018 - 50. Tak wyglądały plany starostwa powiatowego co do powiększenia szpitalnego parkingu. Żadnej z tamtych zapowiedzi ostatecznie nie zrealizowano.

W ciągu ostatnich 10 lat liczba samochodów osobowych zarejestrowanych na terenie naszego powiatu wzrosła o około 50%. Z roku na rok znalezienie wolnego miejsca parkingowego staje się trudniejsze. Dawniej kierowcy parkowali na trawnikach, krawężnikach i chodnikach. Później w tych miejscach postawiono betonowe słupki. Zdarza się, że wypełniony po brzegi jest nawet pobliski parking ogródków działkowych przy ul. Miechowickiej.

Spytaliśmy starostwo powiatowe, czy oraz w jaki sposób zamierza rozwiązać problem niedostatecznej liczby miejsc. W odpowiedzi, którą otrzymaliśmy po blisko miesiącu, czytamy, że liczba miejsc parkingowych jest zgodna z przepisami, a szpital nie ma pieniędzy na budowanie parkingów.

artur kisielewicz
Według krajowych przepisów urbanistycznych liczba miejsc parkingowych na łóżko szpitalne, to 6 miejsc na 10 łóżek szpitalnych. Obecnie szpital posiada 481 łóżek i 15 stanowisk dializ oraz 398 miejsc parkingowych. Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu spełnia więc ten warunek. Sytuacja polskich szpitali i ich niedofinansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest ogólnie znana. Inowrocławska lecznica nie dysponuje wystarczającymi środkami na podstawową działalność, więc trudno aby budowano obecnie parkingi. Mając powyższe na uwadze, przebudowa parkingu nastąpi gdy ww. sytuacja ulegnie całkowitej poprawie.

Artur Kisielewicz, specjalista ds. współpracy z mediami, Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

Pacjentom i ich odwiedzającym pozostaje zatem czekać na bliżej nieokreśloną w czasie, całkowitą poprawę sytuacji. W 2018 roku Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu zanotował stratę w wysokości ponad 5 mln złotych.