Wspólny patrol dzielnicowych i strażników leśnych z Nadleśnictwa Kutno objął swym działaniem tereny leśne i przywodne na terenie gm. Piotrków Kujawski. - Tym razem funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na osoby, które naruszają zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi. W trakcie służby ukarali mandatami dziewięciu kierowców za takie wykroczenie - mówi aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.

Mundurowi apelują o stosowanie się do znaków i ograniczeń w poruszaniu się pojazdami mechanicznymi w terenie leśnym.

Przypominają, że zgodnie z art. 161 Kodeksu Wykroczeń: "Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny”.