Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Szanuj zasady, chroń życie”, który realizowany jest wspólnie przez Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną.

W spotkaniu zorganizowanym na terenie Zakładu Karnego w Inowrocławiu uczestniczyła 24-osobowa grupa uczniów 3 klasy liceum Zespołu Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu wraz z opiekunami. Otwarcia spotkania dokonał płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy wraz z ppłk. Magdaleną Zwierzchowską, Dyrektorem Zakładu Karnego w Inowrocławiu oraz Marcinem Mroczkowskim, Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego.

W spotkaniu uczestniczyli także Daria Gackowska, młodszy specjalista transportu drogowego, Piotr Stępień, starszy inspektor transportu drogowego z WITD w Bydgoszczy oraz kpt. Anna Jasiak, starszy wychowawca działu penitencjarnego inowrocławskiej jednostki penitencjarnej, por. Łukasz Lewandowski, rzecznik dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu i kpt. Agnieszka Wollmann, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Słuzby Więziennej w Bydgoszczy, koordynator projektu "Szanuj zasady - chroń życie" w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego.

Jedna nieprzemyślana decyzja...

Projekt został przygotowany z myślą o młodzieży uczącej się w szkołach średnich, która planuje zdobyć uprawienia do prowadzenia pojazdów lub też od niedawna dysponuje prawem jazdy. Celem dzisiejszego spotkania było uświadomienie młodym ludziom, że wystarczy chwila, jedna nieprzemyślana decyzja, nieodwracalny błąd, aby zmarnować swoje życie, swoją przyszłość i życie wielu innych osób. Spotkanie miało także uwrażliwić młodzież na potrzeby innych oraz nauczyć odpowiedzialności za postępowanie człowieka jako uczestnika ruchu drogowego.
Więzienie samo w sobie może być czymś nienamacalnym, odległym, nierealnym – znanym tylko z filmów. Mogłoby się wydawać, że przekroczenie murów więzienia dotyka tylko osoby ze skrajnie patologicznych środowisk, osoby uzależnione, z wysokim stopniem demoralizacji, za wysoce szkodliwe czyny społeczne, a przede wszystkim nie dotyczy osób młodych.

Aktualnie w jednostkach penitencjarnych w całej Polsce przebywa ok. 6,5 tys. osadzonych skazanych za przestępstwa w ruchu drogowym. W tym ok. 5 tys. to osoby skazane za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Tysiąc z nich spowodowało wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub uszczerbkiem na zdrowiu osób postronnych. To właśnie do przyszłych młodych kierowców kierowany jest projekt. Na przedmiotowym spotkaniu zostały omówione podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepisy związane z pierwszeństwem pieszych, ograniczenia prędkości oraz zasady tworzenia korytarzy życia.

wsp_modul