Dzięki staraniom Stowarzyszenia Przyjaciół Budowlanki udało się zdobyć grant na wyjazd grupy uczniów kierunku technik renowacji elementów architektury.

Tygodniowy pobyt w miejscowości Kaczyka w Rumunii to część projektu „Dziedzictwo polskiego solnictwa - Inwentaryzacja oraz prace zabezpieczające na polskim cmentarzu w miejscowości Cacica, Rumunia”, realizowanego w programie „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat” Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”.

- Istotą zadania jest prowadzenie przez uczniów prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych na obiektach zabytkowych pod okiem wyspecjalizowanej kadry naukowej. W tym roku opiekę merytoryczną grupie zapewnią prof. Janusz Smaza, dziekan Zakładu Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, oraz dr Anna Zaręba, pracownik Zakładu Konserwacji i Renowacji Dzieł Sztuki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - mówi Dawid Wawrzyniak ze Stowarzyszenia Przyjaciół Budowlanki.

Na przełomie XVIII i XIX wieku do Kaczyki przybyli polscy osadnicy, którzy mieli tam budować kopalnie soli. W sierpniu na obszarze jednego hektara uczniowie będą wykonywać prace porządkowe i zabezpieczające, a także przeprowadzą inwentaryzację ponad 50 nagrobków i obiektów sepulkralnych.

Wyjazd będzie także dobrą okazją do zapoznania się z perłami architektury sakralnej i innymi lokalnymi zabytkami. Uczniowie kształcący się na kierunku renowacji jeszcze w marcu wzięli udział w szkoleniu poprowadzonym przez pracowników naukowych “Poloniki”, a organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Budowlanki.

Kaczyka, Rumunia: