Jak informują przedstawiciele spółek, inicjatywa ta jest elementem działań dobrosąsiedzkich. Ich celem jest integracja i aktywizacja lokalnej społeczności, a także wzmacnianie kapitału społecznego poprzez wspieranie prospołecznych aktywności, realizowanych na obszarze miasta oraz gminy Inowrocław.

- Fundusz to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców i organizacji pozarządowych, które liczą na konkretne deklaracje ze strony inwestorów, planujących rozwój swojej działalności w Inowrocławiu. Nasza firma od lat obecna na lokalnym rynku pracy i wzmacniająca potencjał gospodarczy regionu stale angażuje się w wiele inicjatyw w regionie. Fundusz jest kolejną propozycją, otwierającą nowy rozdział w relacjach pomiędzy firmą a społecznością Inowrocławia. W ten sposób chcemy aktywnie uczestniczyć w pozytywnych zmianach w naszym mieście - podkreśla Tomasz Molenda, prezes zarządu CIECH Soda Polska.

Już teraz wiadomo, że wnioskodawcami będą mogły być podmioty zarejestrowane w mieście lub gminie Inowrocław i tu prowadzące swoją działalność. Projekt, który będzie zgłoszony do realizacji, musi dotyczyć aktywności na obszarze gminy lub miasta Inowrocław. Na wsparcie w ramach funduszu mogą liczyć inicjatywy dotyczące takich obszarów jak: edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych; ochrona środowiska; zdrowie i zdrowy tryb życia; sport; promocja miasta i gminy Inowrocław; walka z wykluczeniem społecznym; młodzież na rynku pracy; aktywizacja seniorów oraz kultura.

EEW Energy from Waste i CIECH Soda Polska zadeklarowały, że na Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych w pierwszym roku jego funkcjonowania przeznaczą około 700 tysięcy złotych. Kwota ta ma rosnąć aż do 2026 roku. W tym okresie firmy planują przeznaczyć na działalność funduszu średnio milion złotych rocznie, a po 2026 roku EEW i CIECH planują uruchomienie kolejnego, długofalowego projektu wsparcia lokalnej społeczności.

- Źródłem pomysłów, które będą mogły liczyć na wsparcie finansowe, będzie lokalna społeczność, która najlepiej diagnozuje problemy i wyzwania, przed którymi stoi. Do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu już dziś zapraszamy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe z Inowrocławia. Dysponując środkami na realizację swoich projektów będą one mogły skuteczniej działać na rzecz społeczności lokalnej - podkreśla Frank Paasche, prezes zarządu EEW Energy from Waste Polska.

Pierwszy nabór wniosków ma wystartować jesienią.