Internetowa rejestracja działalności

Jeżeli planujesz założyć działalność gospodarczą warto skorzystać z podpowiedzi. Wskazówki znajdziesz pod adresem: https://www.ifirma.pl/rejestracja-firmy Poniższy artykuł też ułatwi Ci początki.

Niezbędne informacje

Zanim zabierzesz się za zakładanie firmy warto przygotować dane, które będą wymagane przy wypełnianiu wszelkiej dokumentacji. Co dokładnie będzie Ci potrzebne?

 • Rodzaj, numer oraz seria dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • Dane osobowe: imię, nazwisko, data oraz miejsce urodzenia, imiona rodziców;
 • Numer PESEL;
 • Posiadane obywatelstwa;
 • Jeśli posiadasz nadane to numer NIP i REGON, w przypadku ich braku nie musisz się martwić, zaznacza się to w odpowiednim miejscu w formularzu rejestracyjnym. Jest to równoznaczne z wnioskiem o nadanie tych numerów;
 • Miejsce zamieszkania oraz adresy powiązanie z prowadzeniem działalności;
 • Nazwa i nazwa skrócona działalności;
 • Data rozpoczęcia działalności;
 • Kod PKD, czyli numer określający rodzaj działalności, wymagany jest przynajmniej jeden;
 • Ilość planowanych pracowników;
 • Informacje o ubezpieczaniach ZUS, KRUS lub zagranicznych;
 • Dane urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania.

Załącznik:
rejestracja firmy przez interenet (12).jpg

Zrealizuj wniosek CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Posiadając wszelkie dane swobodne możesz zakładać firmę przez Internet, wypełniając wniosek w CEIDG na przeznaczonej do tego stronie internetowej. Potrzebny Ci będzie certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany.

Przygotuj profil zaufany bądź certyfikat kwalifikowany

Profil zaufany związany jest z systemem ePUAP, czyli Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej i pozwoli Ci na potwierdzenie swojej tożsamości w czasie realizacji formularzy rejestracyjnych.

Certyfikat kwalifikowany ma na celu składanie podpisów elektronicznych, ten sposób również pozwoli na identyfikację. Jest to jednak usługa płatna, natomiast profil zaufany jest całkowicie darmowy. O wydanie podpisu elektronicznego możesz ubiegać się się w Punktach Potwierdzania Tożsamości, takich jak: ZUS czy Urząd Skarbowy oraz w Powszechnym Centrum Certyfikacji i dowolnej kancelarii notarialnej.

Załącznik:
rejestracja firmy przez interenet (10).jpg

Przemyśl i wybierz sposób opodatkowania działalności

Jedną z kluczowych kwestii przy zakładaniu działalności gospodarczej jest wybór dogodnej dla siebie formy opodatkowania. To od tego zależy ile będziesz odprowadzał na podatek dochodowy oraz składki zdrowotne. Do wyboru masz obecnie trzy możliwości:

 • Podatek liniowy, czyli jednakowy, ciągły podatek w wysokości 19%. W tym przypadku na składkę zdrowotną odprowadza się 4,9% uzyskanego przychodu.
 • Skala podatkowa, czyli podatek odprowadzony w zależności od osiągniętych dochodów. Tutaj stawka może wynosić 12% lub 32%. Wyższy podatek odprowadza się w sytuacji, gdy dochody przekraczają próg 120 000 złotych. W tej sytuacji na składkę zdrowotną odprowadza się 9%. Możliwa jest kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 złotych.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, tutaj podatek jest rozliczany w zależności od uzyskanych przychodów, a nie od dochodów. W tej sytuacji niemożliwe jest uwzględnienie w rozliczeniu kosztów uzyskania przychodów. Wysokość podatku wyraża się w wysokości 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 14%, 15%, lub 17%.
 • W zeszłym roku została zniesiona możliwość wyboru karty podatkowej. Korzystać z niej mogą tylko przedsiębiorcy, którzy zakładali działalność wcześniej.

Wymagane jest tutaj od Ciebie również wskazanie osoby, która będzie kierować księgowością Twojej działalności. Możesz robić to indywidualnie we własnym zakresie lub skorzystać z usług biura rachunkowego. Wypróbować możesz sprawdzone biuro rachunkowe działające online na stronie: https://www.ifirma.pl/biuro-rachunkowe-online

Zakładanie działalności przez internet - co z VAT-em?

Podatek VAT obowiązuje dopiero od pewnego czasu funkcjonowania działalności. Początkujący przedsiębiorcy zwolnieni są z płacenia tego podatku. Uiszczać podatek VAT zobowiązane są osoby, które handlują towarami i usługami wymienionymi w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz osiągnęły 200 000 złotych ze sprzedaży. W tej sytuacji należy wypełnić wniosek VAT-R online przez stronę urzędu skarbowego.

Udaj się do ZUSu i zarejestruj działalność

Wspomniane już wcześniej składki zdrowotne są dosyć istotne w życiu codziennym. Jako przedsiębiorca powinieneś zgłosic się jako płatnik składek zdrowotnych. Zgłoszenie z tytułu wniosku CEIDG jest automatycznie kierowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj już istotne są konkretne terminy, w przeciągu siedmiu dni od rejestracji działalności online musisz zgłosić do ZUS następujące zgłoszenia:

 • ZUS ZZA, czyli zgłoszenie osoby na ubezpieczenie zdrowotne;
 • ZUS ZUA, czyli zgłoszenie osoby na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
 • ZUS ZCNA, czyli zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.

Oczywiście jako przedsiębiorca początkujący możesz liczyć na pewne udogodnienia i ulgi:

 1. Preferencyjny ZUS, czyli w okresie 24 miesięcy możesz skorzystać z niższej stawki ZUS do uregulowania. Składka wynosi tutaj tylko 30% minimalnego wynagrodzenia za prace.
 2. Ulga na start, czyli całkowite zwolnienie z opłat na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Warto jednak zauważyć, że składkę zdrowotną musisz opłacać.

Otwórz dodatkowy rachunek bankowy

Jest to krok nieobowiązkowy, jednak warty do wykonania, pozwoli to na ułatwienie wszelkich rozliczeń. Regulowanie podatku VAT wymaga wskazania przez podatników numerów rachunków firmowych. Jest to więc wymagany krok aby pojawić się w wykazie podatników VAT. Oczywiście otwarcie takiego konta możliwe jest do wykonania online.

Zaprojektuj firmową pieczątkę

Prawnie nie jest wymagane posiadanie firmowej pieczątki, jednak jest to element, który zdecydowanie uwiarygodni Twoje dokumenty i wystawiane faktury. Prawidłowa pieczątka powinna zawierać takie informacje jak: Nazwa firmy, jej numer NIP oraz adres, można jeszcze umieścić dane kontaktowe. Pieczątkę można swobodnie zamówić u wybranego dowolnie producenta przez Internet.

Ostatecznie prześlij wniosek do CEIDG

Jeśli uzupełnisz cały formularz możesz wysłać go w celu weryfikacji i przyjęcia. Gdy pojawią się w nim jakieś nieścisłości zostaniesz o tym poinformowany w celu naniesienia odpowiednich zmian. Wniosek, który zostanie zaakceptowany wygeneruje UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru i potwierdzi złożenie wniosku. W tym momencie możesz rozpocząć działanie w swojej firmie.