Ponownie okazało się, że była to osoba zamieszkała w kamienicy obok. Strażnicy ukarali winną osobę mandatem w wysokości 500 zł i zobowiązali do uporządkowania swoich śmieci. Z tego typu problemami funkcjonariusze Straży Miejskiej spotykają się niemal każdego dnia.

- Nie wszystkich sprawców podrzucania odpadów można ustalić, wtedy śmieci są porządkowane przez służby miejskie. Warto jednak dodać, że często współdziałamy w takich sprawach z mieszkańcami miasta, których zaangażowanie jest bardze pomocne - mówi Sylwia Przebieracz ze Straży Miejskiej w Inowrocławiu.