Przedstawienie kilkudziesięciostronicowego dokumentu o stanie miasta za miniony rok wiąże się z debatą, w której mogą wziąć udział nie tylko radni, ale także zainteresowani mieszkańcy. W tym roku dyskusja była krótka i ograniczyła się w zasadzie do dwóch aspektów - inwestycyjnych i oświatowych.

Radny Marcin Wroński ocenił, że Inowrocław od pewnego czasu nie rozwija się w sposób dostateczny, bo mieszkańcy otrzymują podwyżki różnego rodzaju podatków i opłat.


- Jeśli będziemy tylko przerzucali koszty funkcjonowania miasta na mieszkańców, to nie wróży to dobrze. Nie wiem, czy wpadliście w rutynę, czy nie macie pomysłów - ocenił Marcin Wroński.


Radny KO Patryk Kaźmierczak przypomniał, że mamy do czynienia z sytuacją ograniczania przychodów, choćby z powodu podatkowych zmian serwowanych przez rząd. - W 2021 roku mimo tych trudności udało się zrealizować m.in. przebudowę ulic Wawrzyniaka i Ranusa, kontynuować montaż oświetlenia LED i wesprzeć - choć w ograniczonym zakresie - organizacje pozarządowe - zauważył. Podkreślił, że Inowrocław potrzebuje nowoczesnych i skutecznych rozwiązań w zakresie budowy nowoczesnego ogrzewania w miejskiej ciepłowni.


- Transformacja energetyczna to wielkie wyzwanie, tymczasem w raporcie czytamy, że rząd odmówił przyznania środków na tę strategiczną i ważną inwestycję. Mam nadzieję, że rządzący pójdą po rozum do głowy, że tylko przez ekologiczne źródła ciepła można rozwiązać ten problem, nie tylko Inowrocławia, ale i innych samorządów w Polsce - powiedział radny Koalicji Obywatelskiej.


Na słowa Patryka Kaźmierczaka zareagował jego przedmówca mówiąc, że jeśli będziemy modernizować 1,5 drogi rocznie, to kolejny remont ulicy Wawrzyniaka będzie dopiero za dwieście lat. Radny Kaźmierczak odpowiedział, że nie wskazywał tych ulic jako jedynych, użył bowiem sformułowaia "między innymi".

Radna Maria Żukowska, a zarazem dyrektor II LO, poruszyła z kolei temat funkcjonowania oświaty. - W naszym mieście podjęto wszystkie projekty, jakie tylko były możliwe. Przeprowadzono termomodernizację SP nr 8, nie zrezygnowano z programów tj. Proste plecy. Pomimo mniejszej subwencji i mniejszych wpływów do budżetu miasta, nasze placówki oświatowe prawidłowo funkcjonują, organizowane są zajęcia dla młodzieży podczas ferii. Oświata, która jest najtrudniejszą składową budżetu miasta funkcjonuje prawidłowo - dodała.

Raport o stanie miasta można pobrać tutaj - format PDF

Za udzieleniem wotum zaufania prezydentowi Inowrocławia było 16 radnych, 6 było przeciw, a wstrzymał się radny Dobromir Szymański. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium miało podobny wynik - 17 za, 6 przeciw.


- Inowrocławianie i tak wiedzą w jakim mieście żyją. W mieście rozwijającym się, pięknym i dobrze funkcjonującym, ale to nie znaczy, że nie mają prawa do oczekiwania realizacji kolejnych inwestycji. I o tym musimy pamiętać - podsumował Ryszard Brejza w kontrze do wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli opozycji.


Włodarz powiedział, że absolutorium to pewne uznanie, że urząd prezydenta miasta poprawnie wykonał budżet przyjęty przez radnych uchwałą za 2021 rok.