Po zimie wznowiono prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 255 łączącej Pakość ze Strzelnem. Obecnie największy zakres robót wykonywany jest na odcinku pomiędzy Jankowem a przejazdem kolejowym, gdzie trwa budowa kanalizacji, podbudowa drogi oraz układanie warstw nawierzchni. Roboty nadal trwają także w centrum Pakości, które jest obecnie nieprzejezdne. Do swoich posesji mogą dojechać jedynie mieszkańcy tego rejonu.

Od początku inwestycji pojawiały się problemy, które znacznie ją opóźniły. Najpierw roboty nie mogły ruszyć, ponieważ wykonawca miał kłopoty związane z zakupem materiałów oraz brakiem pracowników. Kiedy robotnicy rozpoczęli już prace przy przebudowie, najpierw natrafili na nielegalną zabudowę, a następnie znaleziska archeologiczne pochodzące z około 1030 – 1070 roku. Kiedy - w związku z tymi opóźnieniami - roboty mogą się zakończyć?

- Liczymy, że inwestycja zakończy się jesienią. Przesunięcie pierwotnie planowanego terminu zakończenia prac wynikało z dwóch powodów. Znaczna część prac została w ubiegłym roku wstrzymana decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotyczyło to zarówno odcinka znajdującego się przy skrzyżowaniu z drogą na tamę, jak i odcinka położonego w pobliżu rynku. Natrafiono tam na ślady kultury łużyckiej. W obrębie planowanego ronda prowadzono prace archeologiczne, które zostały już zakończone. W centrum Pakości badania archeologiczne prowadzone są nadal wraz z postępem robót budowlanych - mówi Małgorzata Brzykcy z Urzędu Marszałkowskiego.

IMG_20190327_114922

Jak tłumaczy, drugim wyzwaniem były prace nad uzbrojeniem podziemnym. - Mapy do celów projektowych – sporządzone przed kilkudziesięcioma laty – zostały opracowane nieprecyzyjnie, co wymusiło konieczność przeorganizowania sposobu prowadzonych prac nad uzbrojeniem podziemnym. Niezbędne było czasowe (od marca), całkowite zamknięcie części jezdni. Wykonawca, w miarę możliwości, zapewnia dojazd mieszkańców do posesji. Tam, gdzie było to możliwe, wykonawca realizował prace ziemne i prace związane z budową kanalizacji deszczowej - dodaje Małgorzata Brzykcy.

Przypomnijmy, że modernizacja drogi obejmuje odcinek o długości 2,2 kilometrów przebiegający od Pakości do Jankowa. Koszt inwestycji to 15,9 mln zł.

DSC_2671