Na miejscu okazało się, że paliła się sadza w kominie, nie ma osób poszkodowanych. W sezonie zimowym liczba takich interwencji w naszym regionie jest bardzo duża. Strażacy przypominają, aby w przypadku zaistnienia pożaru sadzy:

  • niezwłocznie powiadomić straż pożarną,
  • wygasić ogień w urządzeniu grzewczym,
  • zamknąć dopływ powietrza do komina od dołu i - o ile to możliwe - od góry.

Strażacy ostrzegają, że do palącego się komina nie wolno wlewać wody, gdyż może to doprowadzić do jego rozerwania i rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek