Symboliczne pożegnanie zimy i przywitanie wiosny odbyło się na mostku przy dużym stawku w Parku Solankowym, nie zabrakło też śpiewania ludowych pieśni.