W borykającej się z zadłużeniem gminie Strzelno zdecydowano się na plan naprawczy, zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, który ma pomóc samorządowi wyjść z długów, jakie powstały przede wszystkim w związku z nieprawidłowościami w ośrodku szkolno-wychowawczym.

Strzelno musi oddać państwu prawie 5 mln zł niesłusznie pobranej subwencji oświatowej, ma wysoki poziom zobowiązań i należności oraz długotrwały brak płynności finansowej. Do 2021 roku gmina musi wyjść z kryzysu, a to oznacza, że będą to chude lata. Radni jednogłośnie przyjęli plan naprawczy gminy, który przewiduje między innymi:

  • likwidację straży miejskiej i redukcję etatów w urzędzie,
  • likwidację szkoły podstawowej w Stodołach,
  • sprzedaż gimbusów i powierzenie dowożenia uczniów zewnętrznej firmie,
  • mniej pieniędzy na OSP, fundusz sołecki i funkcjonowanie Orlika,
  • przekazanie ośrodka szkolno-wychowawczego powiatowi,
  • połączenie ZGKiM z ZEC-em,
  • podwyżkę czynszów za działki rekreacyjne, handlowe i gastronomiczne w Przyjezierzu (na terenie gminy Strzelno) o ok. 70%,
  • podwyżki opłat za lokale mieszkalne, wodę i ogrzewanie,
  • podwyżki podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego

W najbliższych latach Strzelno nie będzie mogło też realizować żadnych inwestycji, a wynagrodzenie burmistrza i diety radnych zostają zamrożone.