- Jak wiadomo, ideą budżetu obywatelskiego jest realny wpływ mieszkańców na ich otoczenie. Potwierdzają to dane, w szczególności zaangażowanie Mieszkańców podczas głosowania - zachęca burmistrz Adam Straszyński.

Mieszkańcy gminy mogą głosować przez Internet na projekty zgłoszone przez mieszkańców i zweryfikowane przez urzędników. Do realizacji przejdą po dwa z miasta i terenów wiejskich.

Na co można głosować?

  • miejsca postojowe dla działkowców przy ul. Powstańców Wlkp.
  • modernizacja oświetlenia dwóch sal sportowych w Gniewkowie
  • doposażenie infrastruktury stadionu miejskiego m.in. o elektroniczną tablicę wyników
  • budowa bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na osiedlu Toruńskim
  • montaż lamp solarnych w Więcławicach, Skalmierowicach, Wierzchosławicach, Ostrowie i Szadłowicach
  • adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskich na kuchnię i szatnię z łazienką dla OSP w Gąskach
  • montaż lamp solarnych przy gminnych drogach w Perkowie, Buczkowie, Suchatówce, Zajezierzu i Kijewie

W Inowrocławiu wciąż bez budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski funkcjonował też w Inowrocławu, ale trzy lata temu został zlikwidowany. Urząd Miasta tłumaczył to nie finansami, ale kwestiami formalnymi.

- Rząd doprowadził do wejścia w życie przepisów, które narzucają odgórnie szereg niekorzystnych rozwiązań, w związku z czym nowy system byłby zbyt sformalizowany i skomplikowany. Przepisy nie dają także możliwości weryfikacji danych mieszkańców miasta, co umożliwia wielokrotne głosowanie tej samej osobie - informowali urzędnicy.