Odcinkowy pomiar prędkości ma dotyczyć przeszło 6-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej - z Cieślina do Pakości. Jeżeli tą drogą przejedziemy szybciej niż wskazywałyby na to ogólne przepisy i ustawione znaki z ograniczeniami prędkości, to otrzymamy mandat.

- Kluczową zaletą odcinkowych pomiarów prędkości, ze względu na ich zasięg oddziaływania, jest możliwość wpłynięcia na zmianę zachowania kierowców i stosowania się przez kierujących do obowiązującego ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka. Średnia prędkość pojazdów obliczana jest na podstawie pomiaru czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanej trasy - informuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Wspomniany odcinek drogi wojewódzkiej między Inowrocławiem a Pakością jest jedną z 39 lokalizacji, które zostały wytypowane na postawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotowanej przez Instytut Transportu Samochodowego. Urządzenia wykorzystywane do pomiaru średniej prędkości pojazdów będą prowadziły kontrole na wszystkich kategoriach dróg, w tym na wybranych odcinkach autostrad.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD dysponuje dziś 30 odcinkowymi pomiarami prędkości. W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku zarejestrowały one blisko 600 tysięcy przypadków przekroczenia przez kierujących obowiązujących ograniczeń prędkości.

Obecnie prowadzony jest przetarg na dostawę i instalację systemów. Dokładna data wprowadzenia ich do użytku nie jest jeszcze znana. Warto dodać, że niebawem ma zostać przebudowane jedno z newralgicznych skrzyżowań na tej drodze. W pobliżu stacji paliw przed Pakością powstanie bowiem rondo.